27.11.2018 - Martin Marcikán

Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina – Jan Buzek o knize Nikolaje Starikova / Pravda na dosah

 

Stáhnout nebo přehrát

 

Jan Buzek o nové knize

Kdo přinutil Hitlera přepadnout StalinaNikolaj Viktorovič Starikov  

Kniha sleduje Hitlerovu cestu od okamžiku jeho objevení se na politické scéně až do osudového útoku na Sovětský svaz. Jsou v ní vyjmenována jména osobností, jakož i události, které už většinou znáte, jenže tato kniha je cenná výkladem jejich návazností. Nabídnutou optikou vidíme Hitlerovu kariéru jako jakýsi politický curling. Stanete se svědky neuvěřitelného a téměř nekonečného řetězce “náhod”, které vždy v potřebný okamžik připletly jednotlivé politické příležitosti a pomocníky k jejich realizaci Hitlerovi pod nohy.

Zjistíte, že prakticky každému zásadnímu pokroku jeho NSDAP předcházela změna zahraničněpolitické situace ve světě, většinou v Sovětském svazu. Ze stránek nabízené knihy se naučíte vnímat Velkou říjnovou socialistickou revoluci jako nezvládnutý investiční projekt. Rozpomenete se na strastiplný hospodářský vývoj Výmarské republiky a osvojíte si metodu zvládnutí hospodářské krize během několika dní. Seznámíte se s Hitlerovým prvním kurátorem a spoluautorem jeho slavného eposu.

Naučíte se anektovat cizí území bez navazujících sankcí. Pochopíte logiku výběrů dějišť olympiád tehdy i dnes. Dozvíte se, jak tomu bylo s Křišťálovou nocí a válkou ve Španělsku. Bude Vám nabídnut odlišný výklad mnichovských událostí i vzniku samostatného Slovenského štátu, než jsou ty, na které jste zvyklí. Dostane se vám objasnění, proč Francie podlehla tak rychle a proč v Anglii hitlerovci bombardovali civilní cíle a nikoliv ty vojenské.  Kniha je nejen úchvatné čtení. Je to učebnice geopolitické logiky. Odmyslíte-li si uvedená jména a data, kniha se promění na metodologickou příručku k pochopení logiky ostatních světových konfliktů. I těch co teprve přijdou…

 

ZakázanéVzdělání.cz (https://www.zakazanevzdelani.cz/)

Archiv pořadů / Pravda na dosah / Studio Kadaň Analytik / bez cenzury / bez korektnosti / Česká republika / ČR / EU / Evropská komise / Evropská kultura / Evropská unie / fašismus / Francie / Hitler / II. světová / Informace / nacismus / NATO / Německo / Nikolaj Starikov / Pravda na dosah / proti Slovanům / Roosevelt / Slovenská republika / Sovětský svaz / SSSR / Stalin / Svobodný vysílač CS / Tajemství / tajné události / USA / Utajené dějiny USA / válka / Velká Británie /