12.10.2020 - Martin Marcikán

2020-10-11 Necenzurovane net – Simona z Mallorky XXXX – Antikrist

Nevěřte nám,

sami si informace ověřujte, hledejte, pátrejte!

Přirozenost Antikrist / Necenzurované / Necenzurovane.net. / Otto Zaťko / Simona Schubert-Sebova / Simona z Mallorky /

Komentáře

 • Simona napsal:

  Satan je bytost, která má moc nad všemi národy světa. Všechno, co se politiky týče, je podvod, lež a jsou to věci jen a pouze půjčené. Satan má takovou moc, že si mohl dovolit pokoušet Ježíše, Boha který na své podstatě neplpěl a snížil se na pouhého člověka. Toho Satan hodlal využít a zmařit tak záměr Boha na výkup mnoha lidí. Satan v pravé chvíli využil šance odradit Ježíše od nejtěžšího a největšího úspěchu v historii lidstva. To se mu nepodařilo. Ježíš značně oslaben nepodlehl tělesné slabosti a nenechal se jí ovládnout. Přitom Satan jako člověku nabízel všechno, po čem snili a dodnes sní obrovské množství lidí a nikdy to i přes mnohé úspěchy nedostanou celý. U Ježíše však Satan byl ochoten udělat vyjímku a dát mu k nohám celou zemi jen za jedno jediný a tím je pokleknutí a projevení mu úcty. Tím se v podstatě představil jako někdo, kdo propůjčuje králům i vládám světa trůny. Stačí bohatě přečíst tuto část Bible:
  Matouš 4:8-10 B21
  Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
  Ježíš dostal tu nejlákavější nabídku kariéry o jaké sní miliarda lidí tohoto mízného světa. Ani mocné řády tohoto světa nemají všechno, neboť Satan si v jejich zápase o moc s nimi pouze hraje. Využívá jejich ega v soutěži o moc, kde ani bratr neni přítel a kde někomu věřit se rovná porážka. Přitom však skrze lidí vypouští do světa jedy, jaké nejsou z žádného člověka, nýbrž že samotné temnoty a kde lidé hrají pouze sluhy, viz pasáž: Efezským 6,10-17) Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
  Tento boj je veskrze duchovní o samotné lidi v tomto boji nejde, ti dělají mnohdy jen prostředníky zlu. Satan patrně necítí ke svým uctívačům žádné svědomí, protože Slávu dává, ale i bere. Stačí vzpomenout mnohé ,, velikány“ příklad Napoleon, kdy jako svobodný zednář dostal do své sféry celou Evropu a nakonec byl zavrhnut vlastním lidem a veškerá štěstěna mu byla odňata. Taktéž Hitler, který prožil obrovský vrchol Slávy za velice krátký čas, díky okolnostem a jako by uhodil Blesk, bylo mu všechno odňato ve prospěch druhé strany. Není náhoda, že bitva u Kurzka byla rozhodující. Věděl to i Stalin. Když Winton Churchill po zvládnutí této bitvy prohlásil na společné konferenci, že na straně Sovětů stojí Bůh, Stalin měl klidným hlasem do prázdna prohlásit: ,, na naši straně je dábel“ Stalin astrologii holdoval a měl na své straně síly, které ho dlouho chránily. Pak ale i jemu bylo štěstí odejmuto a jeho smrt nebyla ani hezká, ale ani jasná. Nikdo přesně neví, co se tu noc kdy byl druhý den nalezen němý na zemi a ve svých vlastních výkalech stalo. Podle jeho dcery Světlany odcházel muž plný strachu a hněvu. O tom, že mu bylo dopomoženo svědčí mnoho okolností. Stalin náhle na stáří ztratil vše, co vybudoval a zrazen přišel o sílu, která ho celou tu dobu co měl moc bránila. Satan zradil mnoho vůdců a nejen je. Od nejmenší lidičky, až po veliké osobnosti je v jeho hře scénář a ten scénář je osud. Osud, který je každému dán jako znamení, podle kterého okultní síly používají veštce, čaroděje atd. k tomu, aby skrze ně lákali další lidí dolů. Dolů však může jen ten, kdo lpí na identitě bez Krista. Neboť v Něm je život a vzkříšení a především vítězství a Vavřín života. On dalece převyšuje všechny tyhle hitlery, staliny, a jiné lidičky, co jen přistoupili na pozlátka, za které se platí obrovská daň. Ti co nezemřeli v Kristu a zemřeli v dědičné hříchu Adama, ti půjdou na soud, ti co zemřeli v Kristu a již ne v dědičné hříchu Adama, ti na soud nepůjdou. Ani ti co Pánovo Evangelium pouze slyší:
  Jan 13
  Jan 12:44-47
  . 47 Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
  Ježíš totiž nepřišel na nás dát břemena
  Matouš 11:30 B21
  Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“
  ale přišel nám ulehčit všechno naše potácení se v nemohoucnosti tohoto surového a zákeřného světa, ve kterém nikdo nenosí postavení DOKONALÝ ani DOBRÝ. Před Bohem od chvíle, co Satan svedl lidské prarodiče a pozval se do jejich světa není z jejich světa dobré nic. Záchrana je pouze v KRISTU a je zdarma z nezasloužené laskavosti.