4.5.2021 - Martin Marcikán

2021-05-04 Debatní speciál VI – Jak oddlužit stát i občany

Téma:   

Možnosti našeho oddlužení z pohledu dalších alternativ našeho vývoje

Hosté:  – ing. Petr Ježek, Ph.D.

              – ing. Jaroslav Tichý

 DOKUMENT VYDANÝ SPOLOČNOSŤOU PFIZER TVRDÍ, ŽE VDÝCHNUTIE OČKOVACEJ LÁTKY ALEBO PRIAMY KONTAKT S OČKOVANÝM PRENESIE „SUBSTANCIU V OČKOVACEJ LÁTKE” ZO ZAOČKOVANÉHO NA NEOČKOVANÉHO, A ŽE NÁSLEDKY MÔŽU BYŤ DEVASTUJÚCE. (JE ČAS SA ZAČAŤ CHRÁNIŤ PRED OČKOVANÝMI?)

V dokumente dávam do pozornosti body 8.3.5., 8.3.5.1., 8.3.5.3!

Odkaz na dokument
https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_..

VŠETCI TÍ, KTORÍ SA PODIEĽALI ALEBO PODIEĽAJÚ NA TOMTO ZLOČINE PROTI ĽUDSKOSTI, čo okrem psychopatických zosnovateľov tohto zločinu zahŕňa servilných politikov sociopatov, nečestných novinárov, poslušných, nadutých a arogantných úradníkov, niekedy brutálnych policajtov, mlčiacich lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, „vedcov” zločincov, ale aj vystrašených oVčanov, ktorí NECHCÚ poznať pravdu… AK BY AJ UNIKLI TEJ ĽUDSKEJ SPRAVODLIVOSTI (Obvinení v Norimbergu sa bránili slovami „Ja som iba počúval rozkazy“, čo ich ale nezbavilo viny.), ALE TEJ VYŠŠEJ SPRAVODLIVOSTI SA UNIKNÚŤ NEDÁ, lebo každou myšlienkou, činom či skutkom programuje naše správanie do budúcnosti. Preto nás naše správanie doženie, niekoho skôr, iného neskôr. 

https://www.brighteon.com/a8a25cca-c179-4a1b-baac-fe60d301ab27

Proč je prodej vody v Praze v rukou francouzského koncernu Veolia? 

Studio Kadaň / Tematické pořady debata / dluh ČR / Gesara / Great Reset / Ing Petr Ježek / Ing. Jaroslav Tichý / internetové rádio / Nesara / placení dluhů / Studio Kadaň / SVCS / Svobodný vysílač CS /