4.10.2021 - Martin Marcikán

2021-10-03 Přechod na nový světový finanční systém – Debatní speciál XII

Přechod na nový světový finanční systém

Osnova pořadu  

1. Charakteristika dosavadního světového finančního systému a nutnost přechodu na nový
systém
2. Důvody zavedení nového světového finančního systému
3. V čem spočívá nový světový finanční systém
4. Jeho souvislost s agendou GESARA/NESARA
5. Způsob aplikace a využívání nového světového finančního systému
6. Přínosy nového světového finančního systému pro lidstvo


Hosté:
Ing. Petr Ježek Ph.D
Zbyněk Čep https://www.otevreteoci.cz/
Ing. Jaroslav Tichý

Tematické pořady debatní speciál / finanční krize / Gesara / Ing Petr Ježek / Ing. Jaroslav Tichý / Nesara / Zbyněk Čep /