15.11.2021 - Martin Marcikán

2021-11-14 Necenzurované net – Živý člověk a svět # LXV

Debata s Aloisem Hlásenským

https://fb.watch/9h36A_wf93/10 bodů strategie Nového světového řádu (podle Alice Bailey):

1. Vyjměte Boha a modlitbu ze vzdělávacího systému.
2. Snižte rodičovskou autoritu nad dětmi.
3. Zničte tradiční křesťanskou rodinnou strukturu.
4. Pokud je sex svobodný, učinte potrat legálním a snadným.
5. Usnadněte rozvod a legální osvobození lidí od koncepce manželství na celý život.
6. Učiňte z homosexuality alternativní životní styl.
7. Znehodnoťte umění, nechte ho zajít do šílenství.
8. Používejte média k propagaci a změně myšlení.
9. Vytvořte mezináboženské hnutí.
10. Vyzvěte vlády, aby vytvořily všechny tyto zákony a získejte církev, aby tyto změny schválila.

Jako spiritistické médium dostávala A. B. podle svého tvrzení poselství od tzv. Mistra Moudrosti (démona), Tibeťana Djawai Khula. Tato poselství dostávala prostřednictvím samovolného/automatického psaní (okultní metoda, při které vám démon vede ruku) a potom je v četných spisech vydávala jako tajné nauky, jako plán, který je dodnes závazný a určuje směr Nového věku.
Podle těchto tajných pokynů mělo hnutí Nového věku zůstat v podzemí až do r.1975 a od té doby má za povinnost své plány zveřejňovat. Učení o Novém věku má být šířeno všemi
dostupnými prostředky, aby se lidstvo dozvědělo zprávu o přicházejícím vystoupení „Krista Nového věku“.
V prosinci 1968 vyhlásilo toto celosvětové hnutí všelidskou meditaci, která začala na
Silvestra přesně o půlnoci. Jejím cílem bylo tzv. „umocnění silového pole“. Podle letáku,
rozšířeného hnutím před touto „Meditací k uzdravení nemocného světa“.
Meditující přitom odříkává:
„Jsem spolustvořitel s Bohem, přichází nové nebe, protože mým prostřednictvím je vyjadřována Boží vůle … Jsem skutečně Boží Kristus …neboť Bůh je všechno, a všechno je Bůh … čistá esence bezpodmínečné lásky … Vidím ji, jak z mého nitra vyzařuje světlo … Já jsem světlo světa … Z tohoto světla světa vyvěrá nyní jediná přítomnost a moc vesmíru … Nyní vidím před svým zrakem záchranu této planety … všechny falešné představy víry a bludné myšlenky budou vyhlazeny …“
Z uvedené citace je zřejmé, že zdánlivou křesťanskou řečí je kryt podvod (filosofický,
náboženský) …
Hnutí New Age sestává z několika tisíc nejrůznějších organizací, navzájem propojených.
Různorodost jejich programů, idejí, metod a prostředků je taktická – všechny mají společný cíl. Zřízení nového světového řádu, který má být instalován prostřednictvím totálního sjednocení myšlení lidí a jejich následným spolupůsobením. V geopolitických a
geostrategických souvislostech koresponduje s Bushem vyhlášeným programem „New World Order“ – Nový světový řád.
Myšlenkovým základem tohoto systému (New Age) je víra v jakousi vládu (vnitřní vládu)
nad lidstvem (planetou), uskutečňovanou prostřednictvím hierarchie duchovních bytostí nebo Mistrů Moudrosti (démonické bytosti v theosofickém pojetí.)
Filosoficky je New Age syntézou východních náboženství, gnose a spiritismu, založená na
esoterických (tajných) učeních (magie), zprostředkovaných duchovními (démonickými
silami). Proto se uplatňuje okultismus, jasnovidectví, astrologie, hypnóza, ufologie, jóga, atd., oživování víry v čarodějnictví (např. wicca), převtělování, germánský mysticismus a pantheistické představy.
 
 
Všude přidáme, hlásá Fiala. Realita? Na důchody brzo nebude, varuje Šichtařová. A váš majetek?

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vsude-pridame-hlasa-Fiala-Realita-Na-duchody-brzo-nebude-varuje-Sichtarova-A-vas-majetek-683494

Přirozenost Necenzurovane.net. / Robert Novotný / Simona Schubert-Sebova / Studio Kadaň / Svobodný vysílač CS / Živý člověk /