8.4.2021 - SVCS studio Morava

2021-04-08 – Peter Insider Odhaluje

– možnosť prelínania vrstiev bytia v novej realite

– prepojenie viacerých foriem existencie v novej realite

– ne/pripravenosť na viaceré formy existencie v novej realite

Peter Insider na Studiu Morava

Komentáře