17.4.2021 - Martin Marcikán

2021-04-17 Aktuální komentáře ANS – Mimořádné vysílání

Hosté:

PhDr. Vladimíra Vítová

JUDr. Karel Hais

Nahý Putin před ruskou ambasádou. Aktivisté ho posadili na zlatý záchod Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/putin-je-nahy-kaputin-ruska-ambasada-protest.A210416_144229_domaci_indr

Babiš podezírá ruskou tajnou službu ze zapojení do výbuchů na muničních skladech ve Vrběticích


CZ DÔLEŽITÉ! „Švajčiarske laboratórium potvrdzuje, že na Škripalov použili nervový jed z arzenálu NATO


„To nie je vojnová zóna, ale vlaková stanica v Nitre,“ komentuje desivú fotku Slotov syn

Díl 2Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

§ 405aAgrese

Kdo v postavení, které mu umožňuje vykonávat kontrolu nad některým státem nebo řídit jeho politické anebo vojenské akce, v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva plánuje, připravuje, zahájí nebo provede útočný čin, který spočívá v použití ozbrojené síly takovým státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo v použití ozbrojené síly takovým státem jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů a který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace spojených národů, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§ 406Příprava útočné války

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§ 407Podněcování útočné války

(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Příprava je trestná.

§ 408Společné ustanovení

Přípravou a podněcováním útočné války není jednání související

a) s vyhlášením válečného stavu, hrozí-li, že bude Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení,

b) s účastí České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem,

c) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, s kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky nebo vláda České republiky.

§ 409Styky ohrožující mír

(1) Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

a) závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu, nebo

b) závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu.

(3) Příprava je trestná.

Platforma nespravedlivě stíhaných a perzekuovaných občanů – PNSPO 

Suverenita aliance národních sil / ANS / internetové rádio / JUDr. Karel Hais / PhDr. Vladimíra Vítová / Studio Kadaň / suverenita / Suverenita České republiky / SVCS / Svobodný vysílač CS /

Komentáře

  • […] Audiozáznam pořadu na webu Svobodného vysílače CS […]

  • Jarmila D. napsal:

    S ANS souzním, ale pochopila jsem na rozdíl od p. Vítové posluchače, co tím chtěl říct a trochu mě zarazilo, jak hněvivě reagovala a pronesla , že za všechno můžou Moraváci, protože ve vedení státu byli hlavně politici z Moravy- tak jen jí vzkážu: Kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt.